قصد سفر به چه کشوری دارید ؟
انواع ویزا

انواع خدمات کانادا

تعداد 4 نوع ویزا برای کشور کانادا موجود می‌باشد

چرا ما را انتخاب میکنند ؟

سریعتر

کارشناسان با تجربه ما در کوتاه ترین زمان تمام فرآیند های مربوط به خدمات سفرتان رو پیگیری می کنند.

آسان‌تر

با حذف مراحل پر دردسر و زمانبر مراجعه حضوری خدمات ویزا و سفر را با آسایش خاطر و کمترین دغدغه دریافت کنید.

امن‌تر

با توجه به اینکه در فرآیند خدمات سفر شخصی ترین اطلاعات خود را در اختیار ما قرار می دهید حفظ امنیت و صیانت از اطلاعات مسافران مهم ترین اصل ۲۴ ویزا است.