انواع خدمات ایران

ایران

پرداخت آنلاین

برای پرداخت صورتحساب، بر روی دکمه پرداخت زیر کلیک کرده و وارد درگاه بانکی شود. سپس عملیات پرداخت را تا انتها ادامه داده و پس از بازگشت از درگاه بانکی به سایت، کد پیگیری را به کارشناس خود اعلام نمایید.
تماس واتساپ